av: 
Magus Westbye, frivillig i PBI Norge

Den fysiske ledsagelsen av menneskerettighetsforsvarerne i felt utgjør kjernen av PBIs arbeid. Ledsagelsen har sin basis i tre grunnelementer: ledsagelse av utsatte menneskerettighetsforkjempere, trening og kapasitetsbygging, og kriseaktivering. Gjennom disse arbeidsmetodene bidrar vi til å skape rom der lokalsamfunn og organisasjoner kan arbeide for å fremme menneskerettighetene uten å måtte frykte for sitt liv.

PBI utførte kriseaktivering i Guatemala i 2016 for å beskytte medlemmer av Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), et advokatbyrå som arbeider for menneskerettigheter. BDH har gjennom sitt arbeid oppnådd rettferdighet for flere ofre for brudd på menneskerettighetene. I 2016 ble det startet flere høyprofilerte rettssaker, og i takt med det økte fokuset mot advokatbyrået, økte også antallet trusler. Som følge av dette valgte PBI å respondere med å aktivere sitt støttenettverk, og spredte dermed informasjon til et bredt spekter av lokale, nasjonale og internasjonale aktører. Saken ble et tema i flere staters samtaler med den guatemalanske regjeringen. Seks forskjellige ambassader, samt en delegasjon fra EU og OHCHR, sendte sine observatører til Guatemala ved flere anledninger. Både BDHs advokater og vitnene i sakene har uttalt at de følte seg tryggere som følge av PBIs kriseaktivering

.                                                                                               

Fysisk ledsagelse utgjør et særlig effektivt virkemiddel for å skjerpe sikkerheten rundt menneskerettighetsforkjemperne, som for eksempel i Kenya, der den sosiale grasrotbevegelsen Bunge La Mwananchi blir møtt med trusler og vold når de kjemper for rettferdighet og demokrati. I løpet av 2016 bidro PBI med ledsagelse av deres medlemmer ved hele 14 anledninger, inkludert ledsagelsen av Kibowen[1] til Kenyas nasjonale kommisjon for menneskerettigheter og den nasjonale menneskerettighetsinstitusjonen i Kenya der målet var å sikre juridisk støtte til en sak angående korrupsjon og politivold. Kun få dager senere ble Kibowen ulovlig anholdt etter å ha levert sitt vitneutsagn. PBI var i stand til å fremkalle respons fra høyeste nivå i politiet, og fikk sikret umiddelbar løslatelse av Kibowen innen få timer.  

I arbeidet med å styrke organisasjonene, lokalsamfunnene og enkeltindividenes kompetanse i hvordan de skal beskytte seg selv og spre denne kunnskapen videre, avholdt PBI i samarbeid med andre organisasjoner 15 workshops. På workshopene deltok 101 kvinnelige og 91 mannlige deltakere fra 35 forskjellige organisasjoner, for å få støtte i utviklingen og forbedringen av alle aspekter ved deres sikkerhet.

Vi arrangerte også mer dyptgående kurs for seks organisasjoner som innbefattet fysisk sikkerhet, sikker informasjonsdeling og kommunikasjon, juridiske og politiske beskyttelsesstrategier og mental helse. Som et resultat har alle de deltakende organisasjonene sørget for at deres sikkerhet blir ivaretatt hver dag ved å utvikle og implementere nye sikkerhetstiltak. Tilbakemeldingene fra menneskerettighetsforkjemperne har vært positive, og det planlegges derfor å utvide dette arbeidet.

Uten den internasjonale støtten og de frivillige ledsagernes innsats hadde ikke PBIs prosjekter vært mulig å gjennomføre.  I løpet av 2016 var 400 frivillige involvert i PBIs arbeid som del av feltprosjektene, våre landegrupper og det internasjonale kontoret. 99 internasjonale ledsagere sørget for beskyttelse av hele 649 menneskerettighetsforkjempere i løpet av året. Samarbeidet som skapes mellom PBI og de lokale grasrotorganisasjonene under feltarbeidet utgjør fundamentet for den internasjonale solidariteten, som igjen skaper spillerom der menneskerettighetsforkjemperne kan utføre sitt arbeid, fritt for trusler og overgrep.

Skrevet av: Magnus Westbye

[1] Navnet til menneskerettighetsforkjemperen har blitt endret av sikkerhetsmessige grunner.