PBI Norges styre møtes 4-5 ganger i året, og består i denne perioden av: 

Styreleder: Nina Luhr

Nestleder: Ingunn Elisabet Bjørnstad

Styremedlem: Guro Engstrøm Nilsen

Styremedlem: Kaja Wilse

Styremedlem: Katrine Ringhus

Styremedlem: Christian Armando Clemetsen 

Vara: Sunniva Johansen